11 ข้อเท็จจริง ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุณหภูมิของร่างกาย

เรื่องของการแพทย์เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลย แต่หลายคนเลือกที่จะไม่เรียนรู้เพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะ…