“ไบโพลาร์” อารมณ์สองขั้ว เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ปัญหาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ

"ไบโพลาร์" ปัญหาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ
"ไบโพลาร์" ปัญหาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ

“ไบโพลาร์” หรือ “โรคอารมณ์สองขั้ว” เดิมโรคนี้ถูกเรียกว่า ภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะสุขภาพจิตที่ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงความคิดฟุ้งซ่านทางอารมณ์ (Mania หรือภาวะ Hypomania) เมื่อคุณรู้สึกหดหู่ คุณอาจรู้สึกเศร้าหรือสิ้นหวัง และเมื่อมีความสุขกับกิจกรรมส่วนใหญ่ เมื่ออารมณ์ของคุณเปลี่ยนไปสู่ความร่าเริง คุณอาจรู้สึกร่าเริง เต็มไปด้วยพลัง หรือหงุดหงิดผิดปกติ ซึ่งอารมณ์แปรปรวนเหล่านี้มันอาจส่งผลต่อการนอนหลับ พลังงาน การตัดสินใจ พฤติกรรม และความสามารถในการคิด (1)

แม้ว่าโรคไบโพลาร์ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิต แต่คุณสามารถจัดการกับอารมณ์แปรปรวนและอาการอื่น ๆ ได้โดยปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด ในกรณีส่วนใหญ่โรคอารมณ์สองขั้วจะได้รับการรักษาด้วยยาและการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (จิตบำบัด) (1) ในวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกปัญหาโรคไบโพลาร์ให้มากขึ้นค่ะ

สาเหตุของไบโพลาร์

ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคอารมณ์สองขั้ว แต่อาจมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง เช่น (1),(2)

 • พันธุศาสตร์ (ยีน) : โรคไบโพลาร์มักเกิดขึ้นในครอบครัว และการวิจัยชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่เกิดได้จากกรรมพันธุ์ คนที่มียีนบางตัวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไบโพลาร์มากกว่าคนอื่น ๆ และยีนหลายตัวมีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มียีนใดยีนหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกตินี้ได้ แต่ยีนไม่ใช่ปัจจัยเดียว การศึกษาบางชิ้นเกี่ยวกับฝาแฝดที่เหมือนกันพบว่า แม้ว่าแฝดคู่หนึ่งจะพัฒนาเป็นโรคไบโพลาร์ แต่แฝดอีกคนก็อาจไม่เป็นได้เช่นนั้น แม้ว่าคนที่มีพ่อ แม่ หรือพี่น้อง ที่เป็นโรคไบโพลาร์จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโรคนี้เอง
 • โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง : นักวิจัยกำลังเรียนรู้ถึงโครงสร้างสมองและการทำงานของคนที่เป็นโรคไบโพลาร์ ซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างจากโครงสร้างของสมองและการทำงานของคนที่ไม่มีโรคไบโพลาร์หรือโรคทางจิตเวชอื่น ๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของสมองเหล่านี้ช่วยให้แพทย์เข้าใจโรคอารมณ์สองขั้วได้ดีขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจช่วยเข้ามาทำนายการรักษาได้ แต่ในขณะนี้การวินิจฉัยจะขึ้นอยู่กับอาการมากกว่า การถ่ายภาพสมองหรือการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไบโพลาร์หรือเป็นตัวกระตุ้นในตอนแรก ได้แก่ (3)

 • มีญาติหรือคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ หรือพี่น้อง ที่มีโรคอารมณ์สองขั้ว
 • ช่วงเวลาที่มีความเครียดสูง เช่น การเสียชีวิตของคนที่คุณรัก หรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอื่น ๆ
 • การใช้ยา หรือแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด
การใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

อาการของไบโพลาร์

ไบโพลาร์ มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท อาจรวมถึงอาการคลุ้มคลั่งหรือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ และภาวะซึมเศร้า อาการต่าง ๆ อาจทำให้อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง โดยไม่สามารถคาดเดาได้ ส่งผลให้เกิดความทุกข์และความยากลำบากในชีวิต (1),(2),(3)

 • โรคไบโพลาร์ I (ประเภทที่ 1) : โรคไบโพลาร์ I เป็นประเภทที่มีความรุนแรงสูง อาจจะมีอาการร่าเริงผิดปกติและมีอาการซึมเศร้า โดยจะมีอาการทุกวันเป็นอย่างต่ำ และอาจกินเวลาเป็นระยะ 1 สัปดาห์
 • โรคไบโพลาร์ II (ประเภทที่ 2) : สำหรับประเภทนี้มักจะพบในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นร่วมกับอาการมาเนีย (Hypomania) หรือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ โดยอารมณ์ทั่วไปอาจจะกั้นอยู่ระหว่างอาการซึมเศร้า แน่นอนว่าภาวะอารมณ์ร่าเริงในไบโพลาร์แบบที่ 2 จะไม่ร้ายแรงเท่าไบโพลาร์ประเภทที่ 1
 • Cyclothymic : (เรียกอีกอย่างว่า cyclothymia) ไบโพลาร์ชนิดอ่อน สามารถเกิดในเด็กและวัยรุ่นจากหลายช่วงเวลาของอาการ ไบโพลาร์ชนิดนี้จะมี hypomania และช่วงที่มีอาการซึมเศร้า (แม้ว่าจะรุนแรงน้อยกว่าภาวะซึมเศร้าก็ตาม)
 • ประเภทอื่น ๆ : สิ่งเหล่านี้รวมถึงโรคไบโพลาร์และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากยา แอลกอฮอล์บางชนิด หรือจากสภาวะทางการแพทย์ เช่น โรคคุชชิง เส้นโลหิตตีบหลายเส้น หรือโรคหลอดเลือดสมอง

โรคไบโพลาร์ชนิดที่ 2 จะต่างจากโรคไบโพลาร์ชนิดที่ 1 ซึ่งมีความรุนแรงกว่า เป็นการวินิจฉัยแยกออกจากกัน ในขณะที่อาการของโรคไบโพลาร์ I อาจรุนแรงและเป็นอันตรายมากกว่าบุคคลที่เป็นโรคไบโพลาร์ II ที่ส่วนใหญ่จะมีอาการซึมเศร้า แม้ว่าโรคไบโพลาร์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ แต่โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการวินิจฉัยในช่วงวัยรุ่นหรือ 20 ต้น ๆ อาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและอาการอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา (3)

Mania และ Hypomania

Mania (อาการคึกรุนแรง) และ Hypomania (อาการคึกไม่รุนแรง) เป็นอาการสองประเภทที่แตกต่างกัน แต่มีอาการเหมือนกัน ภาวะ Hypomania และ Mania ทำให้เกิดปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนในที่ทำงาน กิจกรรมในโรงเรียน และสังคม รวมถึงปัญหาด้านความสัมพันธ์ ความร่าเริง และอาการคึก อาจทำให้ไปสู่อาการโรคจิตและต้องเข้ารับการรักษา คนที่จะเข้าข่ายอาการ Mania และ Hypomania อาจมีอาการเหล่านี้สามอย่างขึ้นไป (3)

  • อารมณ์ดีผิดปกติ
  • มีพลังงานเหลือล้น
  • เป็นตัวสร้างความปั่นป่วน
  • มีความมั่นใจในตนเองมากเกินไป
  • มีความต้องการการนอนหลับลดลง
  • อยู่ดี ๆ ก็เป็นคนที่ช่างพูดขึ้นมา แบบผิดปกติ
  • มีความฟุ้งซ่าน
  • อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย
อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

ภาวะซึมเศร้า

อาการซึมเศร้าที่สำคัญ ได้แก่ อาการที่มีความรุนแรงมากพอที่จะทำลายกิจกรรมประจำวัน เช่น งานโรงเรียน กิจกรรมทางสังคม หรือความสัมพันธ์ สำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 5 ข้อขึ้นไป (3)

  • อารมณ์ซึมเศร้า เช่น รู้สึกเศร้า ว่างเปล่า สิ้นหวัง หรือน้ำตาไหล (ในเด็กและวัยรุ่นอารมณ์ซึมเศร้าอาจปรากฏเป็นความหงุดหงิด)
  • สูญเสียความสนใจ หรือรู้สึกไม่พอใจ ในกิจกรรมทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
  • มีการเปลี่ยนแปลงทางน้ำหนักที่ผิดปกติ ทั้งน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้มีการอดอาหาร หรือไม่ได้มีการเพิ่มน้ำหนักใด ๆ
  • นอนไม่หลับเลย หรือนอนมากเกินไป
  • มีความกระสับกระส่าย หรือพฤติกรรมที่ช้าลงกว่าปกติ
  • มีความเหนื่อยล้าง่าย
  • เกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า หรือมีความรู้สึกผิดที่มากเกินไป
  • ความสามารถในการคิด ไตร่ตรอง หรือมีสมาธิลดลง
  • มีการวางแผน หรือพยายามฆ่าตัวตาย

คุณสมบัติอื่น ๆ ของโรคไบโพลาร์ (อารมณ์สองขั้ว)

สัญญาณและอาการของโรคไบโพลาร์ชนิดที่ 1 และโรคไบโพลาร์ชนิดที่ 2 อาจรวมถึงลักษณะอื่น ๆ เช่น ความวิตกกังวล เศร้าโศก โรคจิตหรืออื่น ๆ ระยะเวลาของอาการ นอกจากนี้อาการไบโพลาร์อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ด้วย (3)

ความวิตกกังวล เศร้าโศก

อาการในเด็กและวัยรุ่น

อาการของโรคไบโพลาร์อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุในเด็กและวัยรุ่น มักจะยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติขึ้นและลงผลจากความเครียดหรือการบาดเจ็บหรือสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิตนอกเหนือจากโรคอารมณ์สองขั้ว เด็กและวัยรุ่นอาจมีอาการซึมเศร้าหรืออาการคึกคักที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบอาจแตกต่างกันไปจากผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไบโพลาร์ และอารมณ์สามารถเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เด็กบางคนอาจมีช่วงเวลาที่ไม่มีอาการทางอารมณ์ระหว่างตอน สัญญาณที่โดดเด่นที่สุดของโรคไบโพลาร์ในเด็กและวัยรุ่นอาจรวมถึงอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรงซึ่งแตกต่างจากอารมณ์แปรปรวนตามปกติ (3)

การป้องกันโรคไบโพลาร์

ไม่มีวิธีที่แน่นอนในการป้องกันโรคไบโพลาร์ อย่างไรก็ตามการเข้ารับการรักษาตั้งแต่เห็นสัญญาณแรกสุดของโรคสุขภาพจิตสามารถช่วยป้องกันโรคอารมณ์สองขั้วหรือสุขภาพจิตอื่น ๆ ไม่ให้แย่ลงได้ หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว กลยุทธ์บางอย่างสามารถช่วยป้องกันไม่ให้อาการเล็กน้อยกลายเป็นอาการคลุ้มคลั่งหรือภาวะซึมเศร้าได้ (3)

 • สังเกตสัญญาณเตือน การจัดการกับอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงได้ คุณอาจระบุรูปแบบของอารมณ์สองขั้วของคุณและสิ่งที่กระตุ้นให้เกิด โทรหาแพทย์หากคุณรู้สึกว่าตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือคลุ้มคลั่ง ให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสัญญาณเตือน
 • หลีกเลี่ยงยาเสพติดและแอลกอฮอล์ การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสามารถทำให้อาการของคุณแย่ลงและทำให้มีแนวโน้มที่จะกลับมาอีก
 • ทานยาตามที่กำหนด คุณอาจถูกให้หยุดการรักษา แต่อย่าทำการหยุดยาหรือลดขนาดยาด้วยตัวเองอาจทำให้เกิดอาการถอนยาหรืออาการของคุณอาจแย่ลงได้

อ้างอิง 

(1) Bipolar Disorder : Overview

(2) Bipolar Disorder

(3) Bipolar disorder (Mayo Clinic)